Събития

Европа, тук и сега: цикъл лекции

Период: 01 Януари 2005 - 31 Декември 2009
Партньори: Френски институт – София; БЕКСА; Посолство Република Франция; RFI - България; Център за култура и дебат „Червената къща”; Център за либерални стратегии


Цикъл лекции „Европа, тук и сега” се осъществява в партньорство с Френския институт – София, БЕКСА, Посолството на Република Франция, RFI - България и Центърът за култура и дебат „Червената къща” и ЦЛС.

Цикълът лекции “Европа, тук и сега” има за цел да предизвика граждански дебат по големите актуални въпроси на Европейския съюз и да представи френската визия пред българската публика.

От 2005 г., всеки месец в Червената къща се организира среща, на която френски лектор, съвместно с български специалист по съответната тематика и заедно с публиката дебатират по въпроси, свързани с миграционните политики на ЕС, институционалното бъдеще на ЕС, Европейския парламент, глобализацията и Европа, присъединяването на Турция към ЕС и т.н. Всеки дебат е открит и ръководен от журналист на RFI- София, който впоследствие го излъчва по радиото. За всяка лекция се осигурява превод на френски и български език.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на Френския институт в София: www.institutfrance.bg

За минали и предстоящи лекции, както и информация за лекторите, в рамките на “Европа, тук и сега”, моля отидете на интернет страницата на Червената къща: www.redhouse-sofia.org