Събития

Политика и знание: ролята на тинк танковете в демокрацията30 Март, понеделник, 9:30 -12:30, SOHO, ул. Искър № 4, София


Съвременната демократична политика се базира на два основни източника - представителност на политиците и експертиза за управлението на обществото като цяло. Тинк танковете са едни от институциите, които подпомагат връзката между представителност и експертиза. В този смисъл те са разположени между хората и политиците, между избирателите и избранниците. От една страна, те трябва да са чувствителни към идеи, които биха могли да получат широка обществена подкрепа. От друга, те трябва да привнасят експертиза, да се опитват да рационализират политическия избор на обществото. Именно затова, за да са ефективни, те би трябвало да запазят относителна автономност и критична дистанция.

Тинк танковете в Източна Европа са връстници на демокрацията или малко по-млади от нея. ЦЛС, например, навършва 21 години през 2015 г. – възраст, която в много общества се счита за граница на пълнолетието. Това е една от причините да погледнем извървения път аналитично и до голяма степен критично. Проведохме изследване на тинк танковете в сравнителна перспектива в шест различни контекста: пет национални – България, Гърция, Испания, Полша и Словакия и един наднационален – тинк танковете в Брюксел, занимаващи се с политиката на ЕС. Анализирахме ролята им в политическите процеси, гаранциите за „независимост“, с които те се ползват, тематичната им ориентираност и характера на политиките, които те преследват.

Втората причина за вглеждането в действията на тинк танковете в европейски контекст бяха критиките, на които тези организации са подложени. Критики, които често се дължат на недобронамереност или на неразбиране, но в тях има и рационални зърна, които не бива да изгубим в повърхностна медийна политизация. Силата на либералната демокрация – освен защитата на свободата и равенството – е способността й да се адаптира към нови реалности и да се справя с нови предизвикателства.

Успяват ли тинк танковете, като част от институционалната структура на демокрацията, да реагират на промените; да преоткриват моделите, с които работят; да отделят адекватното от това, което вече има само историческа стойност?

Справят ли се те с тези задачи, как и до каква степен?

Семинарът обсъди тези въпроси на базата на изследването на ЦЛС с представители на общността на тинк танковете в България, журналисти, специалисти и университетски преподаватели, както и политици.

Програма:

9:30 - 10:00 Регистрация

10:00 - 10:15 Откриване на семинара
Меглена Кунева, Заместник Министър Председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Иван Кръстев, ЦЛС

10:15 - 11:00 Представяне на основните резултати от сравнително изследване на ЦЛС за тинк танковете в Европа
Даниел Смилов, ЦЛС

11:00 - 11:50 Експертен панел:
Проф. Георги Близнашки, Софийски университет;
Проф. Лили Деянова, Софийски университет;
Първан Симеонов, Институт „Иван Хаджийски“ и Галъп;
Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията;
Доц. Румяна Коларова, Софийски университет

11:50 - 12:20 Дискусия

12:20 - 12:30 Заключителни бележки: Иван Кръстев и Даниел Смилов