Събития

Първи национален дебат (Deliberative poll) в Източна Европа: “Общественото мнение за престъпността”

Период: 11 Октомври 2002 - 13 Октомври 2002На 11, 12 и 13 октомври в НДК се проведе за първи път в Източна Европа – национален дебат “Общественото мнение за престъпността”. Дебатът бе организиран от Център за либерални стратегии, социологическата агенция “Алфа рисърч” и bTV по метода Deliberative Poll, създаден от професор Джеймс Фишкин, преподавател по държавно управление в университета в Тексас.
Националният дебат бе опит да се използват проучванията на общественото мнение и методиката на груповите дискусии по нов начин, така че съвместно с медиите, да се даде шанс на информирания гражданин да изрази своята позиция. Този дебат бе наистина уникален, защото за първи път имаше възможност пряко да се наблюдава как различните аргументи влияят върху мнението на хората; как в сблъсъка на позиции се променят първоначалните идеи и нагласи; как разговорът поражда толерантност към другия и разбиране, че различията са необходими; как напълно непознати хора могат да намерят общ език по тема, засягаща цялото ни общество. Дебатът започна с интервюирането на национална представителна извадка от 1035 души по най-сериозните теми засягащи борбата с престъпността. Въпросникът, по който се проведе изследването бе оформен според тезите в информационен материал, където балансирано бяха изложени ключовите теми и аргументите за и против. В края на първоначалното интервю анкетираните бяха поканени да участват в дискусии в София.
За повече информация, моля отидете на Проекти.