Събития

Конкурентоспособност на българската икономика в контекста на Европейската зелена сделка


Софийският офис на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) организира втора публична кръгла маса в рамките на проект за очертаване на националните политики около Европейската зелена сделка с оглед изследване на рискове, възможности и подходи в държавите членки по линия на изпълнението на заложените цели в сделката. Събитието събира представители на бизнеса и публичния сектор за идентифициране на пресечни точки и търсене на иновативни идеи за запазване на конкурентоспособността на българската икономика по начин, който ще гарантира, че страната ни ще спечели от новия пакет европейски зелени политики. Работен език на събитието ще бъде български, с осигурен симултанен превод на английски език, и ще се излъчва на живо в социалните медии.

Предизвикателства и решения пред бизнеса в контекста на Европейската зелена сделка.
Дискусия с представители на браншовите организации и на бизнеса.
Модератор: Мария Трифонова, преподавател в Софийския университет и гост-изследовател в ЕСВП

Отговорът на политиците – какво да очакваме от новия парламент?
Дискусия с представители на политически партии и публични институции.
Модератор: Весела Чернева, заместник-директор и ръководител на софийския офис, ЕСВП

С уцастието на 
  • Румяна Мишонова, старши консултант в областта на кръговата икономика, Институт Кръгова икономика
  • Петър Петров, председател на УС, Национална асоциация на младите фермери в България
  • Атанас Костадинов, народен представител, КП „БСП за България“
  • Цветан Кюланов, и.д. ръководител на представителството на Европейската комисия в България
и други.

Можете да проследите дискусията: