Събития

Мемориална лекция Джу 2007Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало

(По повод на една книга)


Румен Аврамов, програмен директор, ЦЛС
Модератор: Иван Кръстев, ЦЛС


Румен Аврамов е икономист и историк на стопанския живот, автор на множество изследвания, между които Стопанския XX век на България. Работи в Центъра за либерални стратегии. Бил е в Икономическия институт на БАН, заместник председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, член на Управителния съвет на Българска народна банка.

Новата книга на Румен Аврамов „Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало” е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

Погледът към миналото дава незаменима възможност да бъдат откроени причините за натрапчивото разминаване с пазарния еталон. Комуналният капитализъм е размисъл върху този проблем, есе, навлизащо в разнообразни гънки и пластове на „документалната икономика”, съхранена в архивното наследство и в свидетелствата на съвременниците.


Мемориални лекции ДЖУ