Събития

Правосъдна реформа и икономически растеж в БългарияПредставяне на доклада  Judicial reforms and economic growth in Bulgaria: analysis and policy recommendations анализиращ връзката между върховенство на правото и иконономически растеж в България.

Докладът, изготвен от Даниел Смилов и Георги Ганев в рамките на проект „Правосъдна реформа и икономически растеж в България", подкрепен от посолството на Нидермандия, бе представен на 29.02.2021 в „The Steps".  

Изследването показва, че върховенството на правото се оказва икономически релевантно от гледна точка на фикскалната и монетарна способност на страната да постигне удовлетворяващи нива на дългорочен икономически растеж. Експертният анализ дава емпирични доказателства за тази връзка. Сравнителни данни за дълъг период (от 1989 до сега) със съседни на Българи държави (Румъния и Сърбия) показват ясна връзка между начина по който работи съдебната система и способността на страната както да формира вътрешен капитал, така и да привлича чуждестранни инвестиции. Дадени са конкретни примери за негативното влияние на захвата на държавата върху бизнес климата в страната. Експертният доклад завършва с предложения за публични политики ориентирани към практическо прилагане на принципа „върховенство на правото“.

Докладът бе представен онлайн поради епидемиологичната обстановка.