Събития

Ева Атанасов, в разговор с Даниел Смилов


Представяне на новата й книга Tocqueville's Dilemmas and Ours: Sovereignty, Nationalism, Globalization.

Ева Атанасов има докторска степен от Чикагския университета на Чикаго, магистърска степен по психология от Ягелонския университет в Краков и е била постдокторант в Департамента по управление на Харвардския университет.

Преподава история на политическите идеи в Bard College Berlin.

Изследванията й са върху въпросите на националността и демократичното гражданство, с акцент върху Токвил.

Тя е и съавтор с Richard Boyd на Tocqueville and the Frontiers of Democracy (Cambridge University Press, 2013);  
с Alan S. Kahan на Liberal Moments: Reading Liberal Texts (Bloomsbury Academic, 2017);
и с Thomas Bartscherer и David Bateman на When the People Rule: Popular Sovereignty in Theory and Practice (предстои от Cambridge UP).

Tocqueville's Dilemmas and Ours: Sovereignty, Nationalism, Globalization (Princeton University Press, 2022).