Събития

Мемориална лекция Джу 2006


Внос на конституционно правораздаване в България - практиката на Европейския съд по правата на човекаЙонко Грозев, програмен директор, ЦЛС
Модератор: Иван Кръстев, ЦЛС


Йонко Грозев е програмен директор „Правни изследвания” в ЦЛС.

Директор на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет от неговото основаване през 1995 г. до 2005 г.

Завел е и е спечелил редица дела в Европейския съд по правата човека, свързани с правото на живот, забраната на изтезанията, правото на справедлив съдебен процес, свободата на словото, изповеданието и сдружаването и забраната на дискриминация. Решенията по тези дела са довели в редица случаи до законодателни промени и промени на съдебната практика в България.

За своята дейност Йонко Грозев бе награден през 2002 г. с Международната награда за защита на човешките права от Американската асоциация на юристите.

Йонко Грозев участва в изследователски проекти и застъпнически кампании за подобряване дейността на българската съдебна система. Участва активно и в обучения на юристи от Централна и Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз по международно право.

Йонко Грозев е завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и има магистърска степен по право от Университета Харвард.
Мемориални лекции ДЖУ