Събития

Европейският съд за правата на човека в националните правни и политически системи

Конференцията ще представи резултатите от изследователския проект „JURISTRAS” осъществен в девет европейски държави. Крайната цел на проекта е да изследва воденето на делата в сферата на правата на човека и местните механизми за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) и да направи оценка на въздействието на делата върху правните норми, институционалните структури и политики на страните подписали Европейската конвенция за правата на човека. Следните държави бяха включени в изследването: Австрия, България, Франция, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Великобритания и Турция. Център за либерални стратегии осъществи изследването за България и изработи няколко изследователски доклада, както и доклади съдържащи препоръки за реорганизация на съществуващите политики.
Вижте програмата на конференцията (само на английски)