Събития

Бъдещето на Европа


Дискусията е организирана от Европейският съвет за външна политика – София (ЕСВП) и Европейската комисия в България


3 юли 2017 г. , от 11:00 до 13:00 ч. в Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124, София


Как ще се отрази утрешният Европейски съюз на своите граждани? 


• Икономическо измерение: предизвикателства за задълбочаване на икономическия и паричен съюз; 

• Социално измерение: създаване на работни места, растеж и стандарт на живот 

• Измерение на сигурността: бъдеща структура на политиката на ЕС за сигурност и отбрана в глобализирания свят.


В разговор с Вас ще се опитаме да отговорим на тези въпроси. 


Участие в дискусията ще вземат:
Аура Сала, съветник по комуникация и информиране на обществеността в „Центъра за европейска политическа стратегия“;
Илияна Цанова, заместник-управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейска инвестиционна банка;
Модератор:
Весела Чернева, главен директор програми на „Европейски съвет за външна политика“ (ЕСВП), директор на ЕСВП – София.


Осигурен е симултанен превод от английски.

ЕСВП – София
Екипът на Европейската комисия в България