Събития

Кръгла маса - Партийното финансиране - политически измерения на реформите

Център за либерални стратегии

 

Кръгла маса

 

Партийното финансиране: политически измерения на реформите

 

Гранд хотел София, 28 юни (понеделник), 14:00 – 18:30 часа

 

 

Програма:

 

Първи панел: Има ли смисъл от нормативни реформи, при липса на фактически контрол?

 

14:00 – 14:40 Въвеждащо изложение: д-р Люис Маседо Пинто де Суза (Лисабонски университет) Опитът на Португалия в осъществяването на фактически мониторинг и контрол на партийните финанси

 

14:40 – 16:00 Дискусия

 

15:00 – 16:20 Кафе пауза

 

Втори панел: Кой е субектът на ефективното регулиране на политическите финанси: партии, донори, медии, НПО...? 

 

16:20 – 17:10 Въвеждащо изложение: д-р Даниел Смилов (ЦЛС и Софийски университет) Регулирането на „третите” страни в политическите финанси – медии, фондации, НПО: свободата на словото срещу равнопоставеността на политическите опоненти

 

17:20 – 18:30 Дискусия

 

Целта на кръглата маса е да обсъди два основни проблема в областта на партийното финансиране. На първо място, това е слабостта на осъществявания контрол върху финансовите дела на политическите партии: проблем, характерен не само за ситуацията у нас. Въпреки значителните нормативни реформи, извършени в тази област, до голяма степен изискванията за прозрачност остават декларативни и пожелателни. Деликатността на проблемът е в това, че контролът на партийното финансиране не трябва да става повод за административна намеса във вътрешните дела на партиите и за тормоз над опозицията. Какви решения могат да се предложат на базата на съществуващия опит – това ще е темата на първия панел на кръглата маса.

 

На второ място, регулацията на политическите финанси често забравя, че освен партии и кандидати и други действащи лица взимат участие със средства в политическата надпревара: това са медиите, „трети страни”, като комитети, сдружения, НПО, фондации и т.н. Една ефективна регулаторна рамка не може да избегне този проблем: ако той не бъде адресиран, всички ограничения върху партии и кандидати лесно биха могли да се избегнат, чрез участие в политическия процес на други организации.

 

Целта на втория панел ще е да обсъди тези проблеми в контекста на специфични предложения на ЦЛС за реформа на българските политически финанси.