Публикации

България и балканските енергийни потоци: анализ на стратегии и възможности

Георги Ганев

Глава в “Енергията и процесът на трансформация в Югоизточна Европа”, ред. Франц-Лотар Алтман и Джон Лампе, Издателство на Фондация Бертелсман, Гютерсло, 2000, стр. 109-116 (английски). ISBN: 3-89204-451-1.
Статии и книги