Публикации

Obama’s First Year

Center for European Policy Analysis


Статия на Иван Кръстев и Весела Чернева.


Линк към статията на английски език

В медиите