Публикации

# Протестът - анализи и позиции в българската преса лято 2013

Сборникът „#Протестът“ (с подзаглавие „Анализи и позиции в българската преса – лято 2013“) засяга първите няколко месеца на протеста: периода средата на юни–началото на септември. Той е опит да бъдат обхванати ключови анализи и позиции в българската преса по темата от лятото на миналата година. Подбраните от съставителите Даниел Смилов и Леа Вайсова текстове са от водещи вестници и информационни сайтове. С „#Протестът“ съставителите целят да създадат прегледност относно „структурните позиции и актьорите, които ги произвеждат и заемат“ в българското публично пространство.
В медиите