Публикации

Германия през погледа на България: подкрепа за политиката на финансова стабилност


Антоанета Приматарова

ЕPIN Working Papers Nr. 34/ June 2012

Линк към публикацията (на Английски език)

В медиите