Публикации

Близкото минало и перспективи на икономическите отношения на България с Русия

Георги Ганев

Доклад, изнесен на конференция "Има ли криза в отношенията между България и Русия", Асоциация България-Русия, София, Ноември 1997.
Статии и книги