Публикации

Доверие във валутната политика в икономиките в преход

Георги Ганев, Росица Любенова, Марек Ярочински, Пшемислав Возняк, 2001

Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 38, Варшава, 2001 (английски). ISBN: 83-7178-242-X.

Докладът може да бъде изтеглен оттук . 
Статии и книги