Публикации

Оспоpени избоpи са стpашният сценаpии


Иван Кръстев, в. „24 часа", 26 май 2009

Можете да прочетете пълния текст на интервюто тук

В медиите