Публикации

Културни срещи между Изтока и Запада

Книгата представя резултатите от изследванията на екип български учени в рамките на международния проект "След присъединяването... социално-икономическата култура на Източна Европа в разширения съюз: актив или пасив?", координиран от Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Виена. Изследователският проект се фокусира върху съжителството на източни и западни социо-икономически култури в разширения Европейски съюз и върху вероятността за тяхното конвергиране.

Съвременните срещи между културите на Изтока и Запада са изследвани за да се прогнозират бъдещите характеристики на културните компромиси. Книгата се занимава с три сфери, където културният обмен през последните десет- петнадесет години бе особено интензивен:
  • социо-икономическа култура
  • институционална култура и управление
  • икономическо познание
Статии и книги