Публикации

Особености на настигането

списание "Мениджър"

Броят на списание "Мениджър" за Ноември 2011 публикува анализ на Георги Ганев „Особености на настигането"  (изисква абонамент). Основният аргумент в него е, че в темповете на настигане на жизнения стандарт в ЕС различните български региони и области показват значителни контрасти.Това означава, че техният опит може да генерира ценно знание за добри практики и за фактори на изоставане, което може да е полезно за формулиране и прилагане на ефективни политики на развитие по места.

В медиите