Публикации

Доклад за България в годишното издание на Freedom House „Страните в преход", 2006

Център за либерални стратегии подготвя годишен доклад, в който се дава оценка на политическия процес, гражданското общество, независимостта на медиите, управлението и публичната администрация, законността, корупцията, икономическата реформа и тенденциите в социалния сектор в България.

Докладът е част от годишното издание „Страни в преход", публикувано от Freedom House. Изданието прави преглед на напредъка и трудностите в политическата и икономическата реформа в 27 страни от Централна и Източна Европа и новите независими държави.
Статии и книги