Публикации

Силно желаеш да се върнеш - Разговор на Димитър Спасов с Румен Аврамов за Атон

Списание "Християнство и култура" - година VІІІ (2009) / брой 8 (43)


Силно желаеш да се върнеш - Разговор на Димитър Спасов с Румен Аврамов за Атон (~6.97 MB)

В медиите