Публикации

Анхиало, 1906: Политическата икономия на един етнически конфликт


Румен Аврамов

Списание „Критика и хуманизъм", кн. 33, бр. 3/2010

Можете да изтеглите статията на английски език от тук
Статии и книги