Публикации

Гражданинът се отдалечава от своите лидери

Иван Кръстев, вестник "El Pais"

Линк към статията на испански език

В медиите