Публикации

Балканите в бъдещето на Европа


Десетилетие след Дейтънското споразумение и пет години след падането на режима на Милошевич в Белград западните Блакани са относително стабилен регион, без военни конфликти и етнически прочиствания, където има свободни избори, макар и не винаги честни. През юни 2003 г. в Солун Европейският съюз заяви своето намерение да интегрира страните в региона. Какво всъщност означава това?

Текст на доклада (~892 KB)
Статии и книги