Публикации

Политическата логика на дезинтеграцията: Седем Поуки от разпадането на Съветския съюз

CEPS - The Centre for European Policy Studies

Линк към публикацията (на Английски език):

В медиите