Публикации

Двуизмерният талант. За икономиста и писателя Асен Христофоров

В: Асен Христофоров. Избрани произведения и документи в три тома. Състав. Румен Аврамов и Христо Яновски; Обща редакция и встъпителна студия Румен Аврамов. – София: Българска народна банка, 20101.(Поредица „История на финансовото и банковото дело: наследство


Прочетете цeлия текст

Статии и книги