Публикации

Ще се случи ли промяната в България?


Къде сме спрямо промяната? Кои от действията на новата власт са обнадеждаващи и окуражаващи? Има ли смущаващи решения, които не са в унисон с демократичните правила? Как ще се борим с Ковид кризата и има ли ясна концепция правителството?

Въпросите постави Пролет Велкова в предаването „Виж кой говори?“

Отговорите и коментарите на Георги Лозанов и Мила Минева можете да чуете тук.

Дарик радио, 04 януари 2022


В медиите