Публикации

Центристки и Радикален Популизъм в Централна и Източна Европа

Даниел Смилов и Ружа Смилова са част от авторите, на книгата "Perspectives on Populism" под редакцията на проф. д-р Райнхард Хайниш , проф. д-р Анета Чекикж и Клаудия Кокша.
Даниел Смилов и Ружа Смилова са автори на главата "Центристки и Радикален Популизъм в Централна и Източна Европа", която е достъпна на английски тук.
Докато вълната от популизъм на Запад привлече значително обществено внимание, страните, които често се смятат за "периферия" на Европа, до голяма степен останаха извън научния и обществени интерес. Политическите събития в Армения, Албания, Босна, Грузия, Северна Македония, Черна гора и Сърбия са недостатъчно изследвани и често остават неясни за неспециалистите. Въпреки това обществата, икономиките, политиката и стремежите на хората в тези страни остават тясно свързани с останалата част от Европа и нейното развитие. От гледната точка на учени от региона тази книга предлага обоснована оценка на ролята, причините и политическите последици от популизма в области, които са важна, но често пренебрегвана част от европейския политически пейзаж.
Статии и книги