Публикации

Трансмисия на паричната политика в Централна и Източна Европа

Георги Ганев, Пшемислав Возняк, Кристина Молнар и Кжищоф Рибински, 2002

Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 52, Варшава, 2002 (английски). ISBN: 83-7178-292-6.
Докладът може да бъде изтеглен оттук
Статии и книги