Публикации

Сборник „#Протестът“Анализи и позиции в българската преса – лято 2013


Даниел Смилов, Леа Вайсова
ИК „Изток-Запад“
2014

Сборникът #Протестът. Анализи и позиции в българската преса – лято 2013 е опит да бъдат обхванати ключови анализи и позиции в българската преса по темата от лятото на миналата година (юни-септември, 2013). Подбраните от съставителите Даниел Смилов и Леа Вайсова текстове са от водещи вестници и информационни сайтове. С #Протестът съставителите целят да покажат как протестът се превърна във фокус на съдържателна публична битка между различни социални актьори и групи. Битката „за“ и „против“ е публична битка за това: какво да е обществото, в което искаме да живеем? Сборникът представя основните анализи, граждански и политически позиции в периода юни-септември 2013 г.
Статии и книги