Публикации

Battle of Ideas 2009 30 & 31 October, London

Battle of Ideas site


Участие на Даниел Смилов в дебата "Battle of Ideas" 2009, 30 and 31 October, London

Линк към интернетстраницата с аудиозапис от дебата: http://www.battleofideas.org.uk/index.php/2009/session_detail/2528/

В медиите