Публикации

Иван Кръстев беше цитиран в статия на Timothy Snyder публикувана в The New York Review of Books

Линк към статията (на Английски език):

В медиите