Публикации

Седмица на напрежение в България, искра, пламъци, решения

Даниел Смилов, Оpendemocracy.net

Линк към статията (на Английски език) 

В медиите