Публикации

НТВ новините се позовава на Георги Ганев

Материал , излъчен в централната емисия на новините на Нова Телевизия, се позовава на разговор с Георги Ганев.

В медиите