Публикации

Липсващият стимул: корупция, антикорупция и преизбиране

Иван Кръстев и Георги Ганев

Глава в „Изграждане на заслужаваща доверие държава през постсоциалистическия преход”, Янош Корнай и Сюзан Роуз-Акерман (ред.), Palgrave Macmillan, 2004, стр. 151-172 (английски). ISBN: 1-4039-6448-3.

Посветената на книгата уебстраница на издателя може да бъде достигната оттук .

Препечатано в „Местещи се обсесии. Три есета върху политиката на антикорупцията”, Иван Кръстев, CEU Press, 2004, стр. 75-118, ISBN: 963-9241-94-6; 963-9241-93-8; и в „Културни срещи Изток -Запад. Предприемачество, управление и икономическо знание”, Петя Кабакчиева и Румен Аврамов (ред.), Изток Запад, 2004, стр. 275-310. ISBN: 954-321-033-0.
Статии и книги