Публикации

22 идеи: Как да поправим света?

22 идеи: Как да поправим света?

Интервюта с изтъкнати мислители на нашето време. Иван Кръстев е един от събеседниците. 

Под печат. Септември 2013. NYU Press

В медиите