Публикации

Списание „FP България“

бр. 1 (април, 2005) на сп.  FP България


Списание Foreign Policy е основано през 1970 от Самюъл Хънтингтън и Уорън Дамиън Маншъл, през 2008 става част от изданията на Washington Post, а днес се публикува от Graham Holdings Company. FP е водещо американско списание за глобална политика, икономика и идеи. Мисията на списанието е да показва как функционира днешния свят, как нации, институции, култури и – най-важното, всекидневието ни – се променят заради глобалната ни свързаност.

FP България се публикува от 2005 до 2011 г. от ЦЛС и Икономедия с главен редактор Иван Кръстев, отговорни редактори са Весела Чернева (2005-2009) и Мила Минева (2009-2011). 

ЦЛС развива, успоредното с изданието, клуб FP, за да насърчава провеждането на български дебати по глобални политически проблеми, теми и идеи. 
В медиите