Публикации

"Will the EU ever cover the entire European continent?" - английски вариант на статията на Антоанета Приматарова

Списание "Alternatives Internationales" - брой 44, Септември 2009