Публикации

Стопанският ХХ век на България

Румен Аврамов
Издание на Център за либерални стратегии
2001

Двете студии са опит за един по-различен прочит на българското стопанско минало. Прочит, търсещ онези мощни повтарящи се мотиви, които движат непрекъснатия поток на стопанското време под видимия хаос на конкретни обстоятелства, превратности, сътресения и отклонения. Текстът е размисъл върху философията на българското икономическо развитие – особено духовно поле, на което ще се разиграят много от най-съществените конфликти на бъдещата ни среща с Европа.

Пълент текст (~627 KB)

Статии и книги