Публикации

Някога България се надяваше да бъде като Гърция, сега – просто да оцелее

Иван Кръстев беше цитиран в The Economist

Линк към цитата (на Английски език):

В медиите