Публикации

Задача № 1 – съдебната власт само от съдии


Статия на Йонко Грозев в списание „Правен свят", брой 12, 2009


Линк към статията

В медиите