Публикации

Европа в риск: политическата логика на дизинтеграцията.

лекция на Иван Кръстев в the Institute for Advanced Study, Варшава

Линк към лекцията (на Английски език):

В медиите