Публикации

Макроикономически обзор на 20 години преход

вестник "Капитал"

В броя си от 2009-11-13 вестник "Капитал" публикува обзор на Георги Ганев посветен на основните макроикономически показатели през двете десетилетия на прехода.

В медиите