Публикации

Затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй

Антоанета Приматарова
& Förberg (eds.) Managing Political Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procrastination. Swedish National Defence College. Стр. 97 – 139

Линк към публикацията на английски език

В медиите