Публикации

"Kриза" е девалвирана дума в България

Иван Кръстев, http://diepresse.com

Линк към интервюто (на Немски език)

В медиите