Публикации

Нашите политици не изглеждат загрижени да чуват гласа на гражданите

"Преди всички", програма Хоризонт на БНР

Линк към участието на Ружа Смилова:

В медиите