Публикации

Комуналният капитализъм

Из българското стопанско минало


Румен Аврамов 
Център за либерални стратегии и фондация „Българска наука и култура" 
2007

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

Погледът към миналото дава незаменима възможност да бъдат откроени причините за натрапчивото разминаване с пазарния еталон. Комуналният капитализъм е размисъл върху този проблем, есе, навлизащо в разнообразни гънки и пластове на „документалната икономика”, съхранена в архивното наследство и в свидетелствата на съвременниците.

След изчерпване на тиража книгата е достъпна тук:

Комуналният капитализъм, том 1 (~92.86 MB)

Комуналният капитализъм, том 2 (~83.43 MB)

Комуналният капитализъм, том 3 (~68.20 MB)

Статии и книги