Публикации

Украинско списание се позовава на Антоанета Приматарова, Даниел Смилов и Георги Ганев

Тиждень

В свой обзорен материал, посветен на българския преход по повод 20 години от падането на Берлинската стена, украинското списание "Тиждень" се позовава на Антоането Приматарова, Даниел Смилов и Георги Ганев.
Материалът, на украински, може да бъде прочетен тук .

В медиите