Публикации

България: Изборите за Европейски парламент - репетиция за предсрочни парламентарни избори

Сборник, подготвен в рамките на EPIN (мрежа на институти за европейски политики) и посветен на предстоящите избори за Европейски парламент с обобщаващ анализ и публикации за 11 държави членки (България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Обединено Кралство Великобритания, Полша, Румъния, Финландия, Франция):
„Между апатия и негодувание: предизвикателства пред Европейския съюз във връзка с изборите за Европейски парламент през 2014 година“

http://www.ceps.eu/book/between-apathy-and-anger-challenges-union-2014-elections-european-parliament
Статии и книги